شرح وظایف واحد بهداشت محیط

شـــرح وظایـــف

1-بازدید و بررسی وضع بهداشتی تاسیساتی که با بهداشت محیط ارتباط دارند .

2-اجراء و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط .

3-نظارت بر وضع بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اجرای مقررات، آئین نامه ها و استانداردهای مربوط و اظهار نظر پیرامون نقایص آنها .

4-شرکت در مبارزه با اپیدمیها و تامین بهداشت محیط بهنگام بروز سوانح از قبیل : سیل و زلزله و همکاری با سایر واحدهای ذیربط .

5-رسیدگی به شکایات مربوط به بهداشت محیط و ارائه پیشنهادات به مقامات مربوط .

6-همکاری در برنامه ریزی و بررسی برنامه بهداشت محیط با مقام مافوق .

7-جمع آوری و تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در زمینه بهداشت محیط .

8-ارتباط با موسسات علمی یا آموزشی و تحقیقاتی بمنظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه بهداشت محیط و ارائه اطلاعات مذکور به مقامات مربوط

9-همکاری در امر برنامه ریزی و بررسی برنامه بهداشت محیط با مقام مافوق .

10-همکاری در ارائه مشورتهای بهداشتی به دستگاههای اجرائی استان طبق دستور مقام مافوق .

11-پیش بینی و گزارش نیازمندیهای آزمایشگاه فیزیک و غیره .

12-نظارت فنی و دادن دستورالعمل های آزمایشگاهی به دانشجویان و کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حسن جریان امور و انجام امور مربوط به آلودگی هوا .

13-مطالعه و بررسی احتیاجات آموزشی و تنظیم گزارش و دادن پیشنهادهای لازم .

14-کمک به آموزش و کارآموزی دانشجویان آموزشگاه عالی کمک مهندسی بهداشت .

15-مطالعه و بررسی درباره بکاربردن روشهای جدید عملیاتی بمنظور بازده بهتر و کارآئی بیشتر .

16-تهیه و تنظیم دستورالعملها و بخشنامه های مشروح عملیاتی و آماری و تسلیم به مقام مافوق .

17-همکاری با ادارات و موسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند

18-اظهار نظر در مورد نقشه ها و طرحهای مربوط به تاسیسات بهداشتی .

19-مطالعه و بررسی احتیاجات آموزشی و تنظیم گزارش و ارائه پیشنهاد

20-نظارت بر آموزش و کارآموزی دانشجویان آموزشگاه عالی کمک مهندسی بهداشت و آموزشگاههای کمک بهسازی .

21-نظارت بر کلیه امور فنی، مالی و اداری آموزشگاه

22-نظارت بر حسن اجرای عملیات صحرائی و راهنمایی واحدهای مربوط .

23-مطالعه پیرامون بکاربردن روشهای جدید عملیاتی بمنظور افزایش بازده و کارآئی .

24-شرکت در سمینارهای آموزشی کادر عملیاتی .

25-شرکت در کمیسیونهای داخلی سازمان و عضویت در کمیته های علمی مربوط .

26-بازدید و نظارت مستقیم از عملیات صحرائی .

27-همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های بهداشت محیط در سطح کشور .

28-بازرسی بهداشتی گوشت و سایر فرآورده های خام دامی و تولیدی در کشتارگاه های داخلی و یا وارداتی در مبادی ورودی و مراکز توزیع و مشخص نمودن کیفیت و سلامت آنها .

29-نظارت یا انجام نمونه گیری از گوشت و سایر فرآورده های خام دامی و کنترل نمونه های تحویلی جهت آزمایشات لازم .

30-نظارت بهداشتی بر کارخانجات تهیه و تولید فرآورده های خوراکی و قابل استفاده دامی در بخش مواد غذایی بر اساس دستورالعمل صادره .

31-نظارت بهداشتی و صدور دستورات بهداشتی لازم در کارخانجات تبدیل ضایعات و انجام نمونه گیری های لازم به منظور کنترل کیفی و بهداشتی فرآورده های تولیدی آنها .

32-سرپرستی بهداشتی مرکز نگهداری گوشت و سایر فرآورده های خام دامی و نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی در مرکز بسته بندی گوشت و سایر فرآورده های خام دامی .

33-صدور دستورات بهداشتی بمنظور بالا بردن سطح بهداشت عمومی در کارخانجات ، کشتارگاهها و سردخانه ها.

34-انجام اقدامات بهداشتی لازم طبق دستورالعمل های صادره در امور مربوط به ورود و خروج دام و طیور .

35-انجام آزمایشات میکروبیولوژی بر روی نمونه های مرضی، داروئی، خوراک دام و طیور و تسلیم نتایج حاصله جهت اظهار نظر به مقام مافوق

36-نظارت بر اجرای کلیه طرحهای بهداشت محیط در سطح کشور .

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/22
تعداد بازدید:
35
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal