شرح وظایف واحد آزمایشگاه

شرح وظایف واحد آزمایشگاه

1-تهیه وسایل مصرفی و غیر مصرفی

2-چک کردن دستگاههای بخش

3-گزارش نقص دستگاهها به مسئول مربوطه

4-تحویل گرفتن نمونه از بخشها

5-بررسی نمونه (از نظر اندازه، لخته نبودن و ...)

6-تطبیق نمونه ها با درخواست

7-ثبت مشخصات بیمار و نوع آزمایش

8-انجام آزمایشات کلیه بخشها

9-انجام آزمایش بخش هورمون

10-انجام آزمایش بخش انعقادی

11-انجام آزمایش بخش میکروب شناسی

12-گزارش سریع نتایج آزمایشات اورژانسی

13-چک کردن جواب آزمایشات و در صورت نیاز تکرار مجدد

14-ثبت نتایج آزمایشات در دفاتر و کامپیوتر

15-ارسال نتایج آزمایشات به بخشهای درخواست کننده

16-مطالعه پژوهشهای مورد نیاز

17-انجام پژوهش مربوط به آزمایشگاه

18-ارائه نتیجه پژوهش به مسئولین ذیربط

19-آموزش نحوه انجام آزمایشات

20-آموزش نحوه ثبت نتایج آزمایشات

21-ثبت حضور و غیاب بازآموزان

22-کنترل دستگاههای آزمایشگاه

23-کنترل وسایل آزمایشگاه

24-کنترل نحوه کار پرسنل با دستگاهها

25-تهیه رسم نمودار کنترل کیفی بخشها و وسایل

26-شرکت در کمیته ها

27-شرکت در جلسه ها

28-شرکت در سمینارها

29-شرکت در کمیسیونها

30-ارائه گزارش کار جلسات و کنفرانسهای مربوطه

31-تعمیم نتایج مذاکرات با بخشها

32-اقدام در جهت رفع مشکل

33-جمع آوری ماهیانه کارهای انجام شده به تفکیک

34-ارائه گزارش آمار ماهیانه به مسئول بخش

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/09
تعداد بازدید:
47
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal