شرح وظایف واحد رادیولوژی

شرح وظایف واحد رادیولوژی

1-انجام گرافی های عادی،تخصصی و ماموگرافی

2-ارائه دستورات و آمادگی قبلی لازم برای بیماران بر حسب نوع گرافی های درخواستی با هماهنگی متخصصین رادیولوژی

3-دقت در انجام گرافی های بعمل آمده بمنظور گرفتن کلیشه هایی با کیفیت مطلوب

4-همفکری با متخصصین رادیولوژی در تغییر نتایج و تهیه گزارش های لازم برای گرافی های انجام یافته و ارائه آن به بیمار

5-آشنایی با داروهای تخصصی و فوق تخصصی مورد استفاده در رادیولوژی و آگاهی از عوارضات جانبی آنها با همکاری متخصصین رادیولوژی

6-طرح ریزی و انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی با همکاری و نظارت رادیولوژیستها

7-مطالعه لازم به منظور انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یون ساز

8-آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکس برداری امکان پذیر باشد

9-انجام امور مربوط به آماده نمودن و بکار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سایر عوامل فنی که جهت رادیوگرافی یا فلورسکوپی مورد نظر بیمار بعمل می آید.

10-بررسی و کنترل قسمت های مختلف دستگاه های رادیولوژی و رادیوگرافی و اعلام موارد و نقص دستگاه های مورد بحث به مافوق

11-نظارت بر نحوه نگهداری و کاربرد دستگاه ها و چشمه های مولد پرتوهای یون ساز و همکاری با سازمان ها و مراکز ذیصلاح کنترل پرتوها

12-تشریک مساعی در انجام کارهای روزمره از جمله فلوروسکوپی و سایر کارهای اختصاصی با پزشک متخصص رادیولوژی

13-شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف مربوطه

14-انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردری در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مروطه که بایستی به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

15-همکاری و مشارکت با کارشناسان و متخصصین بخش رادیولوژی جهت طراحی و اجرای دوره های آموزشی و تحقیقاتی

16-تهیه و تنظیم آمار روزانه ، هفتگی و ماهانه

17-دقت در تاریخ مصرف فیلم

18--جرا وضعیت مناسب رادیوگرافی

19-اقدام جهت استقرار مناسب بیمار

20-مطالعه پرونده بیمار یا پرسش حضوری

21-قراردادن کاست مناسب در دستگاه

22-کنترل ظهور و ثبوت فیلم ظاهر شده

23-اقدام مناسب از طریق تکنیک های مناسب

24-مشاوره با کارشناس رادیولوژیست

25-ثبت و ارائه گزارش به مسئول بخش

26-تهیه فیلم های مورد نیا در سایزهای مختلف

27-تهیه داروهای مورد نیاز برای ظهور و ثبوت فیلم

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/09
تعداد بازدید:
49
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal