شرح وظایف اورژانس

الف)جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :

1-کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

2- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت

3- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

4- برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارد های مراقبتی

5-تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

6-تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)

7-برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار /مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار

8-برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ,استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ,وسایل وتجهیزات و آشنایی با سایر قسمتهای مرکز

9-برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان /بیماران ,خانواده و...(مراقبت از خود و توانبخشی و...)

10-پیش بینی نیاز های واحد مربوطه از نظر امکانات ,تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن

11-برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

12-برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

ب)سازماندهی :

1-تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه (کارکنان,مددجویان /بیماران و...)

2-برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقای سطح خدمات ارائه شده

3-توجه به نیازهای کارکنان ,ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

4-برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

5- انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس

6-ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها

7- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ,مددجویان /بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت

8-همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

9-ثبت وگزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط (شامل :درخواستها ,وقایع غیر مترقبه ,حوادث ,کمبودها و نقایص ,نیازها و...)

10-مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ,باز آموزی و...کارکنان

11-مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوط

12-مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی پرستاری

13-برپایی کنفرانسهای داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

14- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان پرستاری واحد پرستاری

ج)هدایت و رهبری ,کنترل و نظارت وارزشیابی:

1-کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه

2- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق :بررسی رضایت مندی مددجویان ,بیماران همکاران و.../مشاهده /چک لیست /و...

3-نظارت وارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان

4- ارزشیابی اثر بخشی آموزشهای داده شده به کارکنان ,مددجویان /بیماران ,خانواده دانشجویان و...

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/09
تعداد بازدید:
37
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal